Μοντέρνα Φωτογράφηση Γάμου

Φωτογράφηση επόμενης ημέρας στο Ζάππειο Μέγαρο - Next day wedding photo shooting at the Zappeion Mansion